Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Moderator/Dagvoorzitter

 Wat kunt u verwachten van Augusto al moderator/dagvoorzitter?

Augusto leidt een gesprek, discussie of dialoog in goede banen. Hij stelt de vragen, verleent of ontneemt deelnemers het woord, bewaakt het onderwerp, zorgt ervoor dat het onderwerp niet wordt verlegd en/of betrekt eventueel vragen uit het publiek in de discussie. Daarnaast bewaakt Augusto de sfeer, let hij op de groepsdynamiek en zorgt ervoor dat het gesprek gebalanceerd blijft, dus dat iedereen aan bod komt. Hij respecteert ieders mening, standpunt of argument zolang dat binnen de grenzen van een goed gesprek/debat/dialoog blijft en zolang andere mensen hun ruimte om te spreken en/of te uiten niet ontnomen wordt.

 De werkwijze van Augusto

Tijdens een bijeenkomst zijn er zaken die tegelijkertijd spelen en elkaar beïnvloeden:

  • Inhoud
  • Proces
  • Relatie

Inhoud:

Hier gaat het om de informatie die Augusto (eventueel namens de organisator) wilt doorgeven of die hij juist uit de groep wilt halen. Hier kan hij doorvragen over data, feiten, argumenten en doelen. Vaak helpt hij de groep ook vooruit door tussentijds samen te vatten.

De procedure:
Hier gaat het over de werkvormen die Augusto inzet om de kennis door te geven of het gesprek op gang te brengen. Hij licht steeds toe waarom hij een werkvorm inzet en hoe de procedure werkt. 
 
Relatie
De basis van alle bijeenkomsten is de relatie die ontstaat en/of wordt gecreëerd: hoe wordt de bijeenkomst beleefd door de aanwezigen? Hoe zit de dynamiek van de groep? Wat steken ze ervan op? Non verbale communicatie is hierbij van groot belang. Enthousiast geknik bijvoorbeeld, of juist veel gezucht en rollende ogen. De relatie is het belangrijkste om in de gaten te houden, want dat is de basis. Gaat er hier niets fout, dan komen de andere 2 zaken ook in de problemen. Augusto heeft hier gevoel voor (ontwikkeld) en weet als geen ander de relatie te bewaken.

 

Voorbereiding

In de voorbereiding van een bijeenkomst zal Augusto al deze punten met de opdrachtgever doorlopen om een zo goede mogelijke opzet te creëren. Daarnaast kan Augusto, desgewenst (groepen) deelnemers voorbereiden op een bijeenkomst. Daarbij gaat het onder andere om hoe je je punten (al dan niet gezamenlijk) naar voren kunt brengen én hoe je datgene inbrengt wat je wilt inbrengen. Zonder in te gaan op de inhoud. 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?